Category Archives: NATP PL program

Studia podyplomowe: Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji w szkołach, urzędach i przedsiębiorstwach

lPWSBiAlogolaapPodyplomowe studia prowadzone są przez uczelnię PWSBiA (Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych) we współpracy z On-Line Education (akademicki program edukacyjny „Akademia SUSE Linux ATP” SUSE Polska) oraz z Linux Professional Institute.

W ramach studiów podyplomowych “Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji w szkołach, urzędach i przedsiębiorstwach” studenci uczestniczyć będą w trzech autoryzowanych kursach SLES (SUSE Linux Enterprise Server) oraz przystąpią do egzaminu na tytuł zawodowy CLA (Certified Linux Administrator).

Studia podyplomowe skierowane są do osób mających zarządzać sieciami komputerowymi oraz serwerowymi systemami sieciowymi w szkołach, urzędach, czy też małych i średnich przedsiębiorstwach. Szczególną uwagę zwrócono na względy bezpieczeństwa w sieci oraz konfigurację usług sieciowych w linuksowych systemach sieciowych.

Studia te polecamy też nauczycielom szkół zawodowych prowadzącym zajęcia w kwalifikacjach E12 i E13 technika informatyka oraz technika teleinformatyka.

Zasadniczym celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z: projektowania i wdrażania efektywnych sieci komputerowych, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi Linux, zarządzania usługami sieciowymi, zarządzania stacjami roboczymi (MS Windows i Linux) oraz wielodostępnymi urządzeniami peryferyjnymi w sieci komputerowej, bezpieczeństwa i dostępności danych w lokalnej sieci komputerowej z dostępem do Internetu oraz usług chmurowych, norm i zagadnień prawnych ICT.

    Studia mają za zadanie przygotować:

  • do pracy na stanowiskach: administrator sieci komputerowych, specjalista serwerów systemów linuksowych, serwisant usług i urządzeń sieci komputerowych, administrator szkolnych sieci i pracowni komputerowych;
  • do prowadzenia zajęć w szkole i na kursach kwalifikacyjnych na przedmiotach i modułach obejmujących kwalifikacje E.12 i E.13 według obowiązującej podstawy programowej.

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Jednodniowe zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty.Rozpoczęcie zajęć: październik/listopad 2015.
Studia obejmują: wykłady: 48 godzin, laboratorium: 144 godzin, KNO (e-learning): 108 godzin.

W ramach studiów studenci podchodzą do egzaminu międzynarodowego CLA (SUSECertified Linux Administrator) oraz CLA-PL. Dodatkowo studenci mają możliwość zdawania egzaminów LPIC-1 oraz CLP (Certified Linux Professional).
Szczegółowy program, zasady, opłaty -> na stronie uczelni