Darmowe materiały dla szkół ponadgimnazjalnycyh

Gotowe materiały do wykorzystania na zajęciach szkolnych


LCMS Moodle

gotowe lekcje (autorka Małgosia Piotrowska PTUN OH)

gotowy kurstechnologie sieci komputerowych (przedmiot Systemy Operacyjne i Sieci komputerowe)

gotowy kursBHP pracy z komputerami

Są to kursy w postaci kopii zapasowych na LMS Moodle 1.9. Wystarczy je odtworzyć na platformie i odpowiednio przystosować.


Podręczniki na licencji Common Creative Share Alike

w formacie pdf:

skryptskrypt do technologii sieci komputerowych – protokoły TCP/IP

skryptpodręcznik do szkolenia na temat usług sieciowych firmy Novell

rysunek promocyjny SUSE

Materiały do podstaw linuksa i podstawowego oprogramowania – na licencji Common Creative Share Alike w formacie pdf

Oba podręczniki składają się z kilkunastu samodzielnych rozdziałów na różne tematy, do wyboru.

2008 Novell Inc. Licencja Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie dla celów niekomercyjnych, przy zachowaniu autorstwa Novell Inc.

Prace uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu pod kierunkiem Artura Rudnickiego:


Jak na linuksie zainstalować wtyczkę Microsoft Silverlight?
Ważne dla np. dla szkół, które używają dziennik Vulcana.
Instrukcja Sebastiana Kubasa ->tutaj