AKADEMIA SUSE LINUX– SUSE ATP PL – szczegółowy opis programu

Co jest w Akademii SUSE Linux?

Autoryzowane kursy SUSE Linux objęte programem:

 • SLE201  (SUSE Linux Enterprise 12 sp2 Administration) – Najnowszy kurs SUSE Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLES 12 sp2 – Kurs uzupełniony o materiały wymagane w kwalifikacji E12
 • 3125 –  (SUSE Linux Enterprise 12 Advanced Administration) – Zaawansowana administracja serwerami linuksowymi na bazie SLES12 – Doskonały kurs do kwalifikacji E13
 • 3124 CLA-PL  (SUSE Linux Enterprise 12 Administration) – Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLE 12 – Kurs uzupełniony o materiały wymagane w kwalifikacji E12
 • 3115  (SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals) – Podstawy systemów linuksowych, w oparciu o rozwiązania SLE 11 sp 2, kurs podstawowy zgodny z CompTIA Linux + -> opis kursu
 • 3116 (SUSE Linux Enterprise 11 Administration) – Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLE 11sp 2, kurs średniozaawansowany ->opis kursu
 • 3117 (SUSE Linux Enterprise Server 11 Administration) – Administracja usługami serwerów linuksowych, w oparciu o SLES 11 sp 2.

Kursy (3115+3116) są zgodne z wymaganiami do certyfikatu CLA (Certified Linux Administrator) natomiast uzyskanie CLA + kurs 3117-> to wymagania wstępne przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego na certyfikat CLP (Certified Linux Professional) .

Jak przystąpić do programu?

 • Partner ATP PL powinien być szkołą ponadgimnazjalną lub szkołą wyższą.
 • Należy zgłosić się do programu i podpisać umowę (-> niżej: procedura przystąpienia do programu)
 • Przystąpienie do programu jest bezpłatne. Płatny jest dostęp do materiałów szkoleniowych i kursy. Ceny różnych wariantów -> tutaj: ATP PL ile to kosztuje?

Wymagania prowadzenia kursów autoryzowanych w ramach Akademii SUSE Linux:

 1. wniesienie opłaty w wybranej opcji: warianty cenowe -> tutaj: .
 2. zatrudnienie instruktora SCI lub/i przeszkolonego Doradcę Ucznia, wymóg ten można spełnić (po uzgodnieniu) w czasie 6 miesięcy od podpisania umowy,
 3. w autoryzowanych kursach SUSE LINUX realizowanych w ramach Programu ATP PL mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie/studenci Partnera,
 4. autoryzowane kursy SUSE Linux mogą prowadzić wyłącznie nauczyciele posiadający, odpowiednio: certyfikat CNI/NAI  (dla kursów SLE11 – opcje stacjonarnego lub zdalnego nauczania) SCI ( dla kursów SLE12) lub tytuł Doradcy Ucznia (opcja zdalnego nauczania),
 5. autoryzowane kursy SUSE Linux mogą się odbywać w siedzibie Partnera lub zdalnie, z użyciem aktualnych Materiałów Szkoleniowych,
 6. przekazanie do On-Line Education harmonogramu wszystkich autoryzowanych kursów SUSE Linux na każdy semestr.

Procedura przystąpienia do programu

Obsługą programu Akademii SUSE Linux (podpisywanie umów, obsługa administracyjna) zajmuje się, z upoważnienia polskiego biura SUSE firma On-line Education. Koordynatorem programu jest dr inż. Lucyna Pyzik (CLP, CNI, NAI, SCA, SCE, SCI).

 1. Do ATP PL  prosimy zgłaszać się formularzem dostępnym tutaj: http://oedu.pl/natppl/formularz-zgloszeniowy/
 2. W czasie dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia zostanie przesłana do szkoły umowa partnerska podpisana przez koordynatora programu.
  Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony umowy należy odesłać do biura ATP PL.
  Do wglądu i pobrania: Dokument ATP PL w formacie pdf kliknij by ściągnąć plik w formacie pdf, umowa w formacie pdf kliknij by ściągnąć plik w formacie pdf
 3. Po podpisaniu umowy – koordynator ATP PL (nauczyciel) ze strony szkoły gdy chce rozpocząć dane szkolenie przesyła mailem na adres e-mail: info@oedu.pl deklarację wybranego kursu/kursów oraz listę nauczycieli i uczniów biorących udział w danym szkoleniu do Koordynatora programu w celu rejestracji w szkoleniu.
  Lista powinna zawierać następujące dane: proponowany imię, nazwisko, e-mail. ( lista najlepiej w pliku tekstowy)
 4. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje mailem dane i instrukcje niezbędne do realizacji szkolenia, w tym: konto i hasło do portalu edukacyjnego na platformie ILIAS.
  Na adres szkoły zostają przesłane  materiały oraz faktura na szkołę/uczelnię, zależnie od zamówionej opcji autoryzowanych szkoleń.
 5. Szkolenie jest monitorowane w portalu edukacyjnym.
  Po zakończeniu szkolenia oraz wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych – każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu.

Specjalny program przygotowania nauczycieli

Nauczycielom szkół oraz uczelni biorącym udział w programie Akademii SUSE Linux ( SUSE ATP PL) dedykowana jest oferta autoryzowanych przez SUSE kursów e-learningowych (e-learning synchroniczny), w cenie około 30% ceny rynkowej tych szkoleń. Ponadto – bezpłatne konta na portalu ze wsparciem merytorycznym w ramach programu. Szczegóły tutaj ->szkolenia nauczycieli .

kursnov1

Wykaz szkół partnerskich SUSE ATP PL

Rejestr obejmuje placówki oświatowe, które podpisały umowę partnerską i aktywnie realizują program. Tabela tutaj: -> szkoły partnerskie.

Propozycje materiałów promujących program w szkole/ na uczelni

kliknij, by ściągnąć spakowany plik SUSE_Akademia_promo z dokumentem reklamowym w formatach: doc, odt, pdf, do wykorzystania przy promocji programu Akademii SUSE Linux – SUSE ATP PL

plakat nr 1plakat1 spakowane pliki w formatach: jpg, png, tiff plakat nr 2plakat2 spakowane pliki w formatach: jpg, png, tiff plakat nr 3plakat3 spakowane pliki w formatach: jpg, png, tiff
tapetytapety spakowane pliki ścieżki certyfikacyjne ścieżki certyfikacyjne CLA/LPIC ścieżki certyfikacyjne ścieżki certyfikacyjne CLP