PTUN Open Horizons

Jako użytkownicy produktów Novella, by mieć jeszcze więcej z tego korzyści, założyliśmy Polskie Towarzystwo Użytkowników Novell (PTUN).

logo PTUNu

Stowarzyszenie działa od 1993 r. i jest częścią ogólnoświatowego Novell Users International, a także europejskiej społeczności Open Horizons.
Obecnie, na skutek zmian firmy Novell i wejścia jej do grupy Attachmate, PTUN zmienił rozwinięcie na: Polskie Towarzystwo Użytkowników rozwiązań firm NetIQ, Novell i SUSE:

logo Open Horizons PTUN

Dzięki PTUN mamy lepsze kontakty z producentem i jego polskim przedstawicielstwem. Będąc w Towarzystwie w pierwszej kolejności otrzymujemy zaproszenia na techniczne konferencje i seminaria, jesteśmy na bieżąco informowani o nowych technologiach i produktach firmy.

Towarzystwo zdobyło uznanie w branży jako organizator wielu ogólnopolskich konferencji i warsztatów Networks, następnie jako współorganizator spotkań Open Horizons i IT in Action. Obecnie wspiera polskie edycje konferencji Novell Tour oraz SUSE Linux Day.