Warunki Techniczne

  1. Kategoria “Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi”:

Etap II- ogólnopolski:

Do przeprowadzenia tego etapu zostaną użyte maszyny wirtualne oparte na emulatorze Virtual Box System zainstalowany na VB to openSuse42.1 z dołożonymi 3 dyskami wirtualnymi po 1 GB każdy z interfejsem mostkowanym Otworzone porty 80, 443 i 2222 dla ssh na maszynie gospodarza, maszyna wirtualna z otwartymi tymi samymi portami.  Po zgłoszeniu drużyn każda drużyna otrzymuje swój login do systemu egzaminującego. Nauczyciel przeprowadzający etap ogólnopolski otrzymuje konto  „proctora” w systemie egzaminującym. Szczegóły przygotowania maszyn wirtualnych przekazane zostaną drogą mailową do poszczególnych nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie II etapu.

 

Etap III –  finałowy :

Etap ten przygotowują organizatorzy odbywa się na rzeczywistym sprzęcie i zainstalowanymi systemami operacyjnymi serwer-serwer SLES12,  maszyna windows7 z wirtualną maszyną openSuse42.1

 

  1. Kategoria “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT”:

Etap III –  finałowy :

Uczniowie pracują indywidualnie na stanowiskach wyposażonych w sprzęt Cisco:

  • Routery Cisco serii 1800 i 2800
    (HWIC-2T Serial WAN Interface Cards oraz porty typu Fast Ethernet),
  • Przełączniki Cisco  WS-2950/2960/3560/3750
  • Komplet kabli typu Ethernet,
  • Komplet kabli typu Smart-Serial,
  • Tester kabli.