Zakres materiału konkursu

Obowiązujący zakres materiału

girl_head_r_smalfadla II etapu (międzyszkolnego):

instalacja systemu, podstawowe zadania konfiguracji systemu, środowisko graficzne GNOME i KDE, podstawowe polecenia wiersza poleceń, uzyskiwanie pomocy. Zarządzanie linuksowym systemem plików, hierarchia systemu plików, zarządzanie z wiersza poleceń, program Nautilus. Administracja systemami plików – linuksowe systemy plików – konfiguracja partycji, zarządzanie linuksowymi systemami plików – konfiguracja LVM i RAID, zarządzanie programowym RAID – ustawienia i konfiguracja ograniczeń dyskowych. Praca w konsoli tekstowej – powłoka bash, zmienne i aliasy, składnia poleceń i znaki specjalne, przekierowania i potoki. Administracja procesami i usługami – monitorowanie i zarządzanie procesami. Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników, zarządzanie przynależnością i uprawnieniami plików, bezpieczeństwo systemu plików. Edytory tekstu: vi, emacs 8.Konfiguracja sieci – instalacja i konfiguracja z YaST, instalacja i konfiguracja w terminalu. Zarządzanie oprogramowaniem w SLE 11, zarządzanie pakietami – RPM, zarządzanie bibliotekami dynamicznymi. Zdalna administracja – secure Shell (ssh), Virtual Network Computing (VNC). Monitorowanie systemu serwerowego. Planowanie zadań. Zabezpieczanie danych- kopie zapasowe, archiwizacja. Zarządzanie dostępem użytkowników i zabezpieczeniami – konfiguracja uwierzytelniania – PAM – bezpieczeństwo środowiska użytkownika – zabezpieczenia systemów plików – rozszerzone listy kontroli dostępu – ACL..

geeko_head_smalfa dla III etapu (finał) dodatkowo:

usługi sieciowe:serwer FTP, sieciowy system plików- NFS, serwer drukowania CUPS, serwer Samba 4 Usługi katalogowe – LDAP. Serwer WWW Apache. konfiguracja OpenSSL. Instalacja i konfiguracja PHP, MySQL. Dostrajanie wydajności, monitorowanie zasobów, optymalizacja dostępu do pamięci masowej, dostrajanie wydajności stosu sieciowego. Skrypty powłoki. Konfiguracja PXE Boot, serwer TFTP, pxelinux, serwer DHCP, DNS. Konfiguracja routerów (w szczególności routerów cisco)

SUSE_Link_suse_pl_646x106