Dostęp z dowolnego miejsca

Ucz się w domu, w szkole, w podróży – bez ograniczeń!

Nabywaj wiedzę

Materiały szkoleniowe oparte o autoryzowane podręczniki.

Sprawdzaj umiejętności

Zdawaj egzamin pod okiem nauczyciela bądź z domu w ramach przygotowań.

Przygotowanie do certyfikacji

Szkolenia pokrywające się ze ścieżkami certyfikacyjnymi wiodących dystrybucji oraz materiał ze specjalizacji Technik Informatyk

Oferowane kursy

Dostępne w ramach programu

Usługi sieciowe na bazie serwerów linuksowych

Najczęściej używane usługi w praktycznym ujęciu wraz z przydatnymi wskazówkami i przykładami użycia. Między innymi: HTTP,DNS,DHCP,FTP, NFS, SAMBA,Firewall

Administracja podstawowa systemem Linux (openSUSE) - SLE201v15 na bazie openSUSE 15.1

Podstawy administracją systemem SUSE, między innymi: instalacja, wprowadzenie do interfejsu graficznego i wiersza poleceń, najważniejsze polecenia, zdalna administracja, zarządzanie procesami, konfiguracja sieci, monitorowanie i zarządzanie systemem