Program Akademia SUSE Linux – SUSE ATP PL

logo programu ATPProgram AKADEMIA SUSE LINUX umożliwia szkołom średnim i wyższym prowadzenie najpopularniejszych autoryzowanych kursów firmy SUSE w ramach zajęć szkolnych.
Uczniowie i studenci mogą przejść w swojej szkole pełen autoryzowany kurs oraz otrzymać oryginalne certyfikaty zawodowe, zaliczając równocześnie dany przedmiot szkolny.
Uczniów techników z pewnością zainteresuje fakt, że program obejmuje umiejętności wymagane w kwalifikacji E.12 „Montowanie i przygotowanie do pracy komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych” technika informatyka oraz E.13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi” technika informatyka i technika teleinformatyka.
Program jest prowadzony, na podstawie umowy z firmą SUSE Polska, przez dr inż. Lucynę Pyzik z On-line Education.

Szczegółowy opis znajduje się  –> tutaj

geeko_head_smalfa AKADEMIA SUSE LINUX pozwala zdobyć uznawany na całym świecie tytuł zawodowy Dyplomowanego Administratora Linuksa SCA (SUSE Certified Administrator). Jest to szczególnie ważne dla uczniów i studentów, planujących osobistą karierę zawodową w zawodzie administratora sieci komputerowych, inżyniera systemowego itp.
Uczniowie kończący zajęcia mogą podejść do przygotowanego przez SUSE egzaminu teoretycznego, dostępnego w języku angielskim (egzamin testowy dostępny jedynie do grudnia 2017) oraz przygotowanego przez On-line Education na zdalnej platformie egzaminu praktycznego w języku polskim.
Od kwietnia 2015 r. uzyskanie międzynarodowego tytułu zawodowego SCA nie wymaga już zdawania egzaminu w wyselekcjonowanych ośrodkach testowych na terenie Polski!
Dzięki ścisłej współpracy On-line Education z firmą SUSE, nauczyciele mogą obecnie organizować specjalne sesje egzaminacyjne w swoich szkołach.

girl_head_r_smalfa Uczestnicy AKADEMII SUSE LINUX otrzymują dostęp do kursów, testów i materiałów szkoleniowych przygotowanych przez najlepszych amerykańskich specjalistów, spolszczonych i dostosowanych do obowiązujących w Polsce podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego. Materiały szkoleniowe dostępne są przez platformę e-learningową.

geeko_head_smalfa W ramach AKADEMII SUSE LINUX przeprowadzane są szkolenia nauczycieli, przygotowujące do prowadzenia kursów oraz uzyskania niezbędnych certyfikatów.

girl_head_r_smalfaSzkoła uczestnicząca w programie może bezpłatnie korzystać z oprogramowania firmy SUSE potrzebnego do prowadzonych zajęć dydaktycznych.

geeko_head_smalfa Uczniowie otrzymują oryginalne świadectwa SUSE ukończenia autoryzowanych kursów.

girl_head_r_smalfa opanowanie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi” technika informatyka i technika teleinformatyka.

geeko_head_smalfa Placówka partnerska ma prawo posługiwania się logo programu Akademia SUSE LINUX/SUSE ATP PL w akcjach informacyjno-promocyjnych, umieszczania w materiałach oraz salach szkoleniowych

Dlaczego warto uruchomić w szkole AKADEMIĘ SUSE?

Tytuł zawodowy nadawany przez uznaną na świecie organizację lub jedną z wiodących firm IT stanowi świadectwo wiedzy i umiejętności, dotyczących konkretnych technologii lub programów informatycznych.
Tytuły zawodowe, które można uzyskać po zdaniu egzaminów zewnętrznych, uznawane są na całym świecie. Dają one gwarancję potencjalnemu pracodawcy, że osoba legitymująca się tytułem np. SCA posiada umiejętności, które deklaruje. Nawet samo ukończenie autoryzowanego kursu przygotowującego do certyfikatu, poświadczone świadectwem, stanowi duży atut na rynku pracy.

Więcej  o certyfikatach->tutaj

W komercyjnych ośrodkach szkoleniowych kursy przygotowujące do egzaminów, trwające od jednego do kilku tygodni, kosztują kilka do kilkunastu tysięcy złotych.
Szkoła, która bierze udział w AKADEMII SUSE LINUX, umożliwia uczniom ukończenie autoryzowanych szkoleń SUSE Linux, jak również zdobycie tytułu zawodowego SCA, już w czasie nauki. Odbywa się to po kosztach samych materiałów dydaktycznych i egzaminów, dostępnych w specjalnych cenach, stanowiących ułamek cen rynkowych – ok. 5%!
Uczniowie szkoły, studenci, mogą przejść pełny autoryzowany kurs (oraz otrzymać oryginalne świadectwa jego ukończenia), równocześnie zaliczając dany przedmiot szkolny 🙂 .