Dostęp do materiałów e-learningowych

Możliwość uzyskania certyfikatu SCA-PL (SUSE Certified Administrator in Enterprise Linux PL) w niskiej cenie

Nieograniczona liczba instruktorów + darmowy dostęp do materiałów dla nauczycieli (po zgłoszeniu uczniów przez szkołę)

Darmowy certyfikat SCA-PL dla instruktora (po zdaniu egzaminu)