Polityka prywatności witryny oedu.pl

           I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu oedu.pl jest On-line Education Jakub Popławski 05-074 Halinów, ul. Modrzewiowa 17 e-mail: jakub.poplawski@oedu.pl

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. przez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)

  3. przez gromadzenie logów serwera www przez Operatora strony

         II.     Informacje o formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia na kurs.

 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

        III.     Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. zapewnienia możliwości restartu sesji w razie jej przypadkowego zamknięcia.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

       IV.     Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania

  2. czas wysłania odpowiedzi

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik

  6. informacje o przeglądarce użytkownika

  7. informacje o adresie IP

 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony

 4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem

         V.     Udostępnianie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

      VI.     Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

REGULAMIN ZAKUPU USŁUGI NA PLATFORMIE
ON-LINE EDUCATION

           I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień za pośrednictwem platformy internetowej oedu.pl. (dalej: Platforma).
 2. Oferta niniejszej PLATFORMY na asortymencie przedsiębiorstwa ON-LINE EDUCATION (dalej zwanego: Usługodawcą). Właścicielem Usługodawcy jest On-Line Education Jakub Popławski z siedzibą w Hipolitowie przy ul. Modrzewiowej 17 NIP 8222388859 Regon 389899269.
 3. Klient może skontaktować się ze Usługodawcą przy użyciu:
  1. adres poczty elektronicznej Platformy: sklep@oedu.pl
 4. Usługodawca za pośrednictwem Platformy świadczy usługi:
   1. zakup Usług,
   2. możliwość płatności za Usługi przy użyciu funkcji płatności on-line
 5. Klientem jest każdy podmiot, który korzysta z usług Platformy opisanych w pkt. 4.
   1. Z oferty Platformy może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych oraz spełnia następujące wymagania techniczne korzystania z usług Platformy:
   2. urządzenie z dostępem do internetu z aktualną wersją przeglądarki internetowej,
   3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
   4. aktywny rachunek bankowy z możliwością dokonywania płatności on-line,
   5. włączona obsługa plików cookies.
 6. Realizacja zakupu usług za pośrednictwem Platformy odbywa się według niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie transakcji za pośrednictwem Platformy oznacza akceptację zasad zakupu usług wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
 7. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja możliwa jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 20:00, wyłączając dni niehandlowe.

         II.     ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA

 1. Klient nie musi zakładać konta dla zapoznania się z ofertą Platformy i dokonania zakupu Usługi. Założenie konta jest jednak konieczne celem skorzystania z usług ON-LINE EDUCATION.
 2. Po złożeniu zamówienia na określoną Usługę i dokonaniu płatności Klient otrzyma link rejestracyjny w celu założenia konta klienta na odrębnej platformie e-learningowej https://elearning.oedu.pl, gdzie zostanie mu udostępniony formularz rejestracyjny. Dane niezbędne do założenia konta to: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres szkoły.
 3. Rejestrując się na platformie e-learningowej, Klient ustala swoje hasło do konta. Logowanie na konto klienta następuje przy użyciu adresu e-mail i hasła.
 4. Klient zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych, prawdziwych danych osobowych.
 5. Klient może usunąć swoje konto w każdym momencie.
 6. Założenie i prowadzenie konta na platformie e-learningowej jest bezpłatne, podobnie jak jego usunięcie.

        III.     SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Składanie zamówienia następuje przez wybór Usług z dostępnej Oferty do wirtualnego koszyka, co odbywa się po kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka” przy wybranej Usłudze. Wybór opcji „dodaj do koszyka” nie rodzi po stronie Klienta zobowiązań. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Zamawiam zawartość koszyka „; z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy.
 2. W szczególnych przypadkach liczba produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy dana Usługa nie jest dostępna, informacja taka wyświetlana jest na bieżąco i nie ma możliwości wyboru tej Usługi.
 4. W celu finalizacji zamówienia Klient dokonuje płatności on-line lub przelewem tradycyjnym na rachunek, który zostanie wskazany.
 5. W razie wyboru płatności on-line transakcja realizowana jest za pośrednictwem operatora paynow, który dokonuje potwierdzenia autoryzacji transakcji. Akceptowanymi kartami płatniczymi są: Visa, MasterCard. Klient może również dokonać płatności przy użyciu systemu BLIK lub szybkiej bankowości internetowej.
 6. Usługa realizowana jest przez platformę e-learningową zgodnie z jej Regulaminem. Wszystkie usług mają charakter zdalny. W zależności od charakteru Usługi jest ona dostępna niezwłocznie po autoryzacji transakcji lub w innym podanym terminie.
 7. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie przez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail i przyjmuje zamówienie do realizacji po autoryzacji transakcji.
 8. Łączna cena zamówionych Usług równa jest sumie cen poszczególnych Usług zgodnie z Ofertą opublikowaną na Platformie. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
 9. Do dostarczonego zamówienia może być dołączony dokument sprzedaży. Żądanie wystawienia faktury winno być zaznaczone w formularzu zamówienia na Platformie.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja klauzuli: „Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.” Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, który złożył Zamówienie nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

       IV.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć usługę zgodną z Ofertą. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. W razie niezgodności Usługi z umową, w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i opis Usługi oraz roszczeń. W celu zgłoszenia reklamacji można skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacji, dostępnego pod adresem: https://oedu.pl/reklamacja
 3. W reklamacji Klient zawiera przyczynę stwierdzenia niezgodności produktu z umową, opisując niezgodność z ofertą.
 4. Jeżeli Usługa nie jest zgodna z Ofertą, Klient ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta udostępni Usługę zgodną z Zamówieniem.
 5. Usługodawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania Klienta w ciągu 14 dni od jego złożenia, a w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu – w terminie 30 dni. O sposobie rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony wiadomością na adres e-mail bądź pisemnie – listem na adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Usługodawcy oznaczać będzie pozytywne rozpatrzenie reklamacji albo brak uwag do oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Usługodawca informuje, że nie udziela gwarancji.

         V.     ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie ze strony oedu.pl przy zawieraniu umów za jej pośrednictwem, wiąże się konieczność podania danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest On-Line Education Jakub Popławski z siedzibą w Hipolitowie przy ul. Modrzewiowej 17
 3. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
  • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
  • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta).
 2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres
  • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym Platformę przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
  • a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 5. Klientowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
 6. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
 7. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: rodo@oedu.pl

       VI.     Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów, również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).
 2. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu sklepu oraz zmian w sposobach płatności i dostaw. O zmianach Klient zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Korzystanie z Klienta z usług Platformy po jego zmianach jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem
 4. Wszelkie prawa do strony internetowej Platformy, w tym do tekstu, układu, elementów graficznych, są zastrzeżone. Klient nie posiada prawa do wykorzystywania w jakichkolwiek celach elementów strony internetowej.
 5. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna pod adresem: https://oedu.pl/polityka-prywatnosci
 6. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie. W relacjach pomiędzy Usługodawcą a Klientem stosuje się język polski. Klient przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo ustalony według siedziby lub miejsca zamieszkania strony pozwanej.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2022