On-Line Education oferuje kursy z dziedziny Informatyki pokrywając oraz uzupełniając skład programu nauczania w technikach i liceach, mogąc jednocześnie stanowić podstawę do nauki przedmiotów z kategorii „Systemy operacyjne” na uczelniach wyższych. Materiały dostępne są na platformie Ilias.

W ramach kursów dostępne są także testy w formie quizów wspomagających powtarzanie i utrwalanie wiedzy oraz ocenę wyników w nauce. Ponadto w wielu rozdziałach dostępne są zadania praktyczne do wykonania na własnej maszynie z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania lub w wirtualnym środowisku on-line na platformie szkoleniowej. Uczeń rozwiązuje zadania i od razu otrzymuje swój wynik wraz z wypunktowaniem poszczególnych błędów.

Jesteśmy także organizatorami konkursu Potyczki Młodych Adminów, w którym co roku najzdolniejsi młodzi informatycy szkół średnich rywalizują ze sobą wykonując praktyczne zadania.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu jako szkole dostęp do następujących usług:

Dostęp on-line do materiałów na platformie

Dostęp dla każdego ucznia do platformy e-learningowej ILIAS, a w niej m. in. kursy, quizy, linki do samodzielnego sprawdzenia przyswojonej wiedzy na platformie testowej.

Platforma testowa/egzaminacyjna

Autorski system egzaminacyjny umożliwiający nauczycielom tworzenie własnych lub korzystanie z gotowych praktycznych testów z Linuksa, zarówno w maszynie wirtualnej jak i w środowisku on-line (przeglądarka internetowa).

Platforma testowa

Niektóre rozdziały z kursu podstaw Linuksa oraz zaawansowanych usług sieciowych udostępnia link do przykładowych zadań do rozwiązania w konsoli w przeglądarce internetowej. Po rozwiązaniu zadań wynik wyświetlany jest od razu.

Nasze kursy

Oferujemy kursy z zakresu administracji Linuksem i Windowsem – wszystkie kursy znajdziecie Państwo tutaj.