Program AKADEMIA SUSE LINUX umożliwia szkołom średnim i wyższym prowadzenie najpopularniejszych autoryzowanych kursów firmy SUSE w ramach zajęć szkolnych.
Uczniowie i studenci mogą przejść w swojej szkole pełen autoryzowany kurs oraz otrzymać oryginalne certyfikaty zawodowe, zaliczając równocześnie dany przedmiot szkolny.

Uczniów techników z pewnością zainteresuje fakt, że program obejmuje umiejętności wymagane w kwalifikacji E.12 „Montowanie i przygotowanie do pracy komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych” technika informatyka oraz E.13 „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi” technika informatyka i technika teleinformatyka.

Studenci uczestniczący w programie mają doskonałe materiały dydaktyczne do przedmiotów zawodowych takich jak Systemy operacyjne, Usługi sieciowe, Bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych.

Program jest prowadzony, na podstawie umowy z firmą SUSE Polska, przez dr inż. Lucynę Pyzik z On-line Education.

Szczegółowy opis znajduje się –> tutaj

AKADEMIA SUSE LINUX pozwala zdobyć uznawany na całym świecie tytuł zawodowy Dyplomowanego Administratora Linuksa SCA (SUSE Certified Administrator in Enterprise Linux). Jest to szczególnie ważne dla uczniów i studentów, planujących osobistą karierę zawodową w zawodzie administratora sieci komputerowych, inżyniera systemowego itp.
Uczniowie i studenci kończący zajęcia w ramach ATP mogą podejść do przygotowanego wspólnie przez On-line Education i SUSE Polska egzaminu praktycznego SCA-PL
Dzięki ścisłej współpracy On-line Education z firmą SUSE, nauczyciele mogą obecnie organizować specjalne sesje egzaminacyjne w swoich szkołach.

Uczestnicy AKADEMII SUSE LINUX otrzymują dostęp do kursów, testów i materiałów szkoleniowych przygotowanych przez najlepszych amerykańskich specjalistów, spolszczonych i dostosowanych do obowiązujących w Polsce podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego. Materiały szkoleniowe dostępne są przez platformę e-learningową.

W ramach AKADEMII SUSE LINUX przeprowadzane są szkolenia nauczycieli, przygotowujące do prowadzenia kursów oraz uzyskania niezbędnych certyfikatów.

Szkoła/Uczelnia uczestnicząca w programie może bezpłatnie korzystać z oprogramowania firmy SUSE potrzebnego do prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Uczniowie otrzymują oryginalne świadectwa SUSE ukończenia autoryzowanych kursów.

Opanowanie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi” technika informatyka i technika teleinformatyka.

Placówka partnerska ma prawo posługiwania się logo programu Akademia SUSE LINUX/SUSE ATP PL w akcjach informacyjno-promocyjnych, umieszczania w materiałach oraz salach szkoleniowych.