Szkolenia nauczycieli

Szkolenia z serii “Doradca ucznia” – kursy e-learningowe, asynchroniczne

W ramach każdego szkolenia nauczyciel:

  • uzyskuje dostęp do platformy e-learningowej,
  • zdaje egzamin wewnętrzny – w zarezerwowanym i potwierdzonym przez administratora systemu, czasie,
  • uzyskuje certyfikaty ukończenia odpowiednich szkoleń (certyfikaty firmy SUSE),
  • uzyskuje certyfikat Doradcy Ucznia ATP PL – uprawniający do prowadzenia części szkoleń w ramach programu na zajęciach szkolnych.

Zakres i koszt szkoleń:

Szkolenie I obejmuje zakres kursów #3115 i #3116 z egzaminem wewnętrznym, – w cenie 284,55 netto (350 zł brutto)

Szkolenie II obejmuje zakres kursu #3117 z egzaminem wewnętrznym, – w cenie 243,90 netto (300 zł brutto). Aby przystąpić do kursu i egzaminu 3117 – uczestnik musi posiadać uprawnienia doradcy ucznia z kursów 3115 i 3116, lub odpowiednie uprawnienia CLA, LPIC-1.

Zgłoszenia należy kierować do administratora systemu na adres info@natp.edu.pl z podaniem imienia, nazwiska i adresu mailowego. W mailu zgłoszeniowym proszę też zaproponować przybliżony termin egzaminu.

Na adres mailowy, po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, przesłane zostaną odpowiednie certyfikaty.