Co jest w Akademii SUSE Linux?

Autoryzowane kursy SUSE Linux objęte programem:

 • SLE201 (SUSE Linux Enterprise 12 sp2 Administration) – Najnowszy kurs SUSE Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLES 12 sp2 – Kurs uzupełniony o materiały wymagane w kwalifikacji E12
 • 3125 – (SUSE Linux Enterprise 12 Advanced Administration) – Zaawansowana administracja serwerami linuksowymi na bazie SLES12 – Doskonały kurs do kwalifikacji E13
 • 3124 CLA-PL (SUSE Linux Enterprise 12 Administration) – Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLE 12 – Kurs uzupełniony o materiały wymagane w kwalifikacji E12

Jak przystąpić do programu?

Partner ATP PL powinien być szkołą ponadgimnazjalną lub szkołą wyższą.
Należy zgłosić się do programu i podpisać umowę (-> niżej: procedura przystąpienia do programu)
Przystąpienie do programu jest bezpłatne. Płatny jest jedynie dostęp do materiałów szkoleniowych poszczególnych kursów. Ceny dostępu do materiałów poszczególnych kursów podane tutaj

Wymagania prowadzenia kursów autoryzowanych w ramach Akademii SUSE Linux:

 • zatrudnienie instruktora SCI lub/i przeszkolonego Doradcę Ucznia, wymóg ten można spełnić (po uzgodnieniu) w czasie 6 miesięcy od podpisania umowy,
 • w autoryzowanych kursach SUSE LINUX realizowanych w ramach Programu ATP PL mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie/studenci Partnera,
 • autoryzowane kursy SUSE Linux mogą prowadzić wyłącznie nauczyciele posiadający, odpowiednio:
  • certyfikat CNI/NAI (dla kursów SLE11 – opcje stacjonarnego lub zdalnego nauczania)
  • SCI ( dla kursów SLE12) lub
  • tytuł Doradcy Ucznia (opcja zdalnego nauczania),
 • autoryzowane kursy SUSE Linux mogą się odbywać w siedzibie Partnera lub zdalnie, z użyciem aktualnych Materiałów Szkoleniowych,
 • przekazanie do On-Line Education harmonogramu wszystkich autoryzowanych kursów SUSE Linux na każdy semestr.

Procedura przystąpienia do programu

Obsługą programu Akademii SUSE Linux (podpisywanie umów, obsługa administracyjna) zajmuje się, z upoważnienia polskiego biura SUSE, firma On-line Education. Koordynatorem programu jest inż. Jakub Popławski (SCA, SCE, SCI).

 1. Do ATP PL prosimy zgłaszać się formularzem dostępnym tutaj: https://oedu.pl/zglos-szkole-do-programu/
 2. W czasie dwóch tygodni od otrzymania zgłoszenia zostanie przesłana do szkoły umowa partnerska podpisana przez koordynatora programu.
  Jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony umowy należy odesłać do biura ATP PL ( dopuszczamy możliwość wysyłania podpisanego skanu umowy mailem)
  Do wglądu i pobrania: Dokument ATP PL w formacie pdf
 3. Po podpisaniu umowy – koordynator ATP PL (nauczyciel) ze strony szkoły gdy chce rozpocząć dane szkolenie przesyła mailem na adres e-mail: info@oedu.pl deklarację wybranego kursu/kursów oraz listę nauczycieli i uczniów biorących udział w danym szkoleniu do Koordynatora programu w celu rejestracji w szkoleniu.
  Lista powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, e-mail. ( lista najlepiej w pliku tekstowy) Dane te są gromadzone i przetwarzane przez firmę On-Line Education zgodnie z Polityką Prywatności OEDU.PL
 4. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje mailem dane i instrukcje niezbędne do realizacji szkolenia, w tym: konto i hasło do portalu edukacyjnego na platformie ILIAS.
  Na adres mailowy koordynatora z ramienia szkoły/uczelni zostają przesłane materiały oraz faktura na szkołę/uczelnię
 5. Szkolenie jest monitorowane w portalu edukacyjnym.
  Po zakończeniu szkolenia oraz wypełnieniu ankiet ewaluacyjnych – każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu.
 6. Certyfikaty dostępne są na stronie https://oedu.pl/cid

Specjalny program przygotowania nauczycieli

Nauczycielom szkół oraz uczelni biorącym udział w programie Akademii SUSE Linux ( SUSE ATP PL) dedykowana jest oferta autoryzowanych przez SUSE kursów e-learningowych (e-learning synchroniczny), w cenie około 30% ceny rynkowej tych szkoleń. Ponadto – bezpłatne konta na portalu ze wsparciem merytorycznym w ramach programu.