Lista szkoleń – koszyk

Lista dostępnych szkoleń on-line

Administracja systemami linuksowymi na bazie systemu OpenSuse 42.x
(Asynchroniczne)

Kurs administrowania systemami linuksowymi na bazie systemu OpenSuse 42.x. Tematy zawarte w kursie: Przegląd SUSE Linux Enterprise i OpenSuse 42.x Instalacja systemów SLES12 i OpenSuse 42.x Środowiska graficzne Podstawy systemu plików Praca z powłoką i linią poleceń Edytory tekstów Tożsamość i bezpieczeństwo Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami Inicjowanie systemu Zdalna Administracja Zarządzanie procesami Planowanie zadań Zarządzanie oprogramowaniem Administracja sieciowa Zarządzanie sprzętem Zarządzanie przestrzenią dyskową Administracja i monitoring

OSMC - Open Source Media Center na Raspberry PI
(Asynchroniczne)

Szkolenie które pozwoli ci na utworzenie domowego centrum multimedialnego na małym jednopłytowym komputerze Rasberry PI

Serwer SLES12 na Rasberry PI
(Asynchroniczne)

Zbiór zadań do CLA-PL
(Asynchroniczne)

Zbiór zadań zawiera zadania praktyczne z rozwiązaniami dla zakresu materiału obowiązującego na egzaminie Certified Linux Administrator oraz SUSE Certified Administrator. W szkoleniu dostępna jest też aplikacja umożliwiająca sprawdzenie poprawności rozwiązania zadań. System oparty na dystrybucji openSuse42.1

Przygotowanie do egzaminu SCA
(Asynchroniczne)

Szkolenie zawiera podręcznik w języku polskim wraz z testami próbnymi z odpowiedziami zarówno w języku polskim jak i angielskim