Author Archives: admin

Wyniki konkursu “Potyczki młodych adminów” 2014

Zakończono finały I edycji ogólnopolskiego konkursu „Potyczki Młodych Adminów” organizowanego przez On-Line Education, SUSE Polska oraz Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.
Zadania finałowe wykraczały poza obszar kształcenia w ramach podstawy programowej liceum i technikum. Uczestnicy rozwiązywali zadania przez 3 godziny na rzeczywistych systemach, zamknięci w izolowanych sieciach komputerowych, realizując praktyczne zadania administracji serwerem hostingowym stron www.
Konkurs był dobrym sprawdzeniem umiejętności pracy w zespole jak i wiedzy, jaką należy posiadać w rzeczywistych warunkach zawodowych.

-> Zadania finałowe

Wyniki konkursu:

Imię Nazwisko Nazwa Szkoły Ilość pkt: Miejsce:
Maciej Janiszewski Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie 308 1
Daniel Sawka 308
Krzysztof Starecki XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie 261 2
Paweł Klimczuk 261
Ernest Sokołowski Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie 250 3
Marek Szyperek 250
Paweł Gryz Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 233 4
Macrin Jędrzejewski 233
Mateusz Gozdek Zespół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie 224 5
Piotr Czytański 224
Artur Jamro I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu 198 6
Jakub Pajor 198
Kacper Karczmarzyk Zespół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie 169 7
Aleksander Cichoń 169
Karol Jarosiński Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu 154 8
Patryk Sieradzki 154
Patryk Stencel Zespół Szkół nr 1 Piekary Śląskie 148 9
Kamil Hoś 148
Norbert Kawiński Zespół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie 139 10
Wojciech Kanabus 139
Bartłomiej Czerwiński Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie 130 11
Mateusz Knop 130
Aleksander Mistewicz XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie 128 12
Michał Błotniak 128
Grzegorz Szuba Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 119 13
Łukasz Kain 119
Paweł Zieliński Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich 100 14
Mikołaj Dobrowolski 100
Sebastian Kaczmarek Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 97 15
Bartosz Kowalski 97

Potyczki Młodych Adminów 2014: program II etapu

Piątek 6.06.2014
Spotykamy się na kolacji o 18:30. Przed i po kolacji istnieje możliwość zapoznania się ze stanowiskiem konkursowym.

Sobota 7.06.2014
08:30 śniadanie
10:00 – 13:00 finał konkursu
13:00 – 14:00 obiad
14:15 zbiórka przed wejściem do internatu. Przejście do portu pasażerskiego.
15:30 rejs po morzu
do 18:30 zwiedzanie miasta
19:00 grill i ogłoszenie wyników konkursu

Niedziela 8.06.2014
08:30 śniadanie


Potyczki Młodych Adminów 2014 – wyniki pierwszego etapu

Zakończyliśmy etap I “Potyczek młodych adminów“.
Młodzi kandydaci na administratorów sieci komputerowych byli świetnie przygotowani. Zarówno merytorycznie, jak i psychicznie. Stres, dodatkowe, “poboczne”, zakłócenia techniczne to codzienność w tym zawodzie 😉

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

15 pierwszych zespołów przechodzi do etapu drugiego, który odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2014 w ZS nr 1 w Kołobrzegu.

Miejsce Zespół Szkoła
1 Zespol_19 ZSLiT nr 1 Warszawa
2 Zespol_16 ZSLiT nr 1 Warszawa
3 Zespol_17 ZSLiT nr 1 Warszawa
4 Zespol_12 XIV LO im. S. Staszica Warszawa
5 Zespol_18 ZSLiT nr 1 Warszawa
6 Zespol_1 ZSO nr 1 Nowy Sącz
7 Zespol_13 XIV LO im. S. Staszica Warszawa
8 Zespol_34 ZS nr 1 Kołobrzeg
9 Zespol_20 ZSLiT nr 1 Warszawa
10 Zespol_2 ZS nr 1 Mińsk Mazowiecki
11 Zespol_4 ZS nr 1 Mińsk Mazowiecki
12 Zespol_14 XIV LO im. S. Staszica Warszawa
13 Zespol_6 ZS nr 1 Piekary Śląskie
14 Zespol_7 ZS nr 1 Piekary Śląskie
15 Zespol_38 Zespół Szkół Nr 9 Koszalin
16 Zespol_5 ZS nr 1 Mińsk Mazowiecki
17 Zespol_21 Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
18 Zespol_10 Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie
19 Zespol_36 Zespół Szkół Nr 9 Koszalin
20 Zespol_33 ZS nr 1 Kołobrzeg
21 Zespol_15 XIV LO im. S. Staszica Warszawa
22 Zespol_31 ZS nr 1 Kołobrzeg
23 Zespol_25 Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
24 Zespol_24 Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
25 Zespol_32 ZS nr 1 Kołobrzeg
26 Zespol_37 Zespół Szkół Nr 9 Koszalin
27 Zespol_22 Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
28 Zespol_26 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
29 Zespol_23 Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
30 Zespol_27 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Gorzów Wielkopolski
31 Zespol_9 Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie
32 Zespol_28 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Gorzów Wielkopolski
33 Zespol_8 ZS nr 1 Piekary Śląskie
34 Zespol_11 XIV LO im. S. Staszica Warszawa
35 Zespol_29 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Gorzów Wielkopolski
36 Zespol_30 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Gorzów Wielkopolski
37 Zespol_35 ZS nr 1 Kołobrzeg
38 Zespol_3 ZS nr 1 Mińsk Mazowiecki

Potyczki młodych adminów 2014

Pierwszy konkurs dla młodych Administratorów Systemów Komputerowych – w formule czysto praktycznej, z wykorzystaniem innowacyjnej technologii egzaminów on-line na maszynach wirtualnych
dla: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych

Potyczki administratorów w rzeczywistych systemach serwerowych – rywalizacja w praktycznym wykorzystaniu posiadanej wiedzy.

Terminy: zgłoszenia szkół do dnia 14 kwietnia, szkolenie nauczycieli (on-line) 16-17 kwietnia,
I etap (on-line) 24-25 kwietnia, finał (ZS 1 w Kołobrzegu) 6-7 czerwca 2014.

Organizatorzy konkursu:

Novell Polska – SUSE oraz On-Line Education

Współorganizatorzy techniczni i logistyczni: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

Partnerzy merytoryczni: 

lpi-full-logo-small
Compendium_logo wsiiz

Patronat medialny:

osworld-kwadratmn


Zasady:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.
 2. Każda szkoła może do Konkursu zgłosić maksymalnie pięć dwuosobowych zespołów uczniów. Termin zgłaszania upływa 14 kwietnia 2014.
 3. Konkurs rozgrywany jest w 2 etapach.
 4. Pierwszy etap odbywa się w pracowniach komputerowych szkół biorących udział, pod nadzorem nauczycieli prowadzących/opiekunów konkursu, w dniach 24-25  kwietnia 2014.
 5. Szkoła zgłaszająca kandydatów do Konkursu zobowiązana jest do zgłoszenia nauczyciela prowadzącego/opiekuna konkursu na szkolenie w zakresie korzystania z systemu egzaminacyjnego. Przeszkolony nauczyciel będzie mógł w przyszłości, jeżeli szkoła jest partnerem akademickim NATP PL, przeprowadzać certyfikowane egzaminy CLA-PL.
 6. Szkolenie nauczycieli prowadzących,opiekunów konkursu, odbędzie się w trybie zdalnym (on-line) w połowie kwietnia 2014 roku.
 7. Zespoły uczniowskie rozwiązują zadania w trybie zdalnym (on-line) na maszynach wirtualnych w systemie egzaminacyjnym organizatora.
 8. Warunki techniczne i regulamin konkursu otrzyma szkoła w procedurze zgłoszenia do Potyczek.
 9. Piętnaście najlepszych zespołów zakwalifikuje się do drugiego etapu.
 10. Drugi etap przeprowadzony zostanie stacjonarnie jako zadania praktyczne w pracowniach sieci komputerowych w ZS 1 Kołobrzeg,  w dniach 6-7 czerwca 2014.
 11. Zadanie praktyczne będzie zadaniem zawodowym, zgodnie z wymaganiami dla administratorów systemów serwerowych opartych o rozwiązania linuksowe SLES11sp2.
 12. I część (4 godziny) będzie obejmować konfigurowanie usług sieciowych oraz ustawień bezpieczeństwa na systemach serwerowych. Konfigurowanie usług jest sprawdzane i odpowiednio oceniane (punktowane) przez Komisję. W II części (2 godziny) – nastąpi zamiana stanowisk zespołów i próby złamania zabezpieczeń.
 13. Obowiązujący zakres materiału:

  dla I etapu:
  instalacja systemu, podstawowe zadania konfiguracji systemu, środowisko graficzne GNOME i KDE, podstawowe polecenia wiersza poleceń, uzyskiwanie pomocy. Zarządzanie linuksowym systemem plików, hierarchia systemu plików, zarządzanie z wiersza poleceń, program Nautilus. Administracja systemami plików – linuksowe systemy plików – konfiguracja partycji, zarządzanie linuksowymi systemami plików – konfiguracja LVM i RAID, zarządzanie programowym RAID – ustawienia i konfiguracja ograniczeń dyskowych. Praca w konsoli tekstowej – powłoka bash, zmienne i aliasy, składnia poleceń i znaki specjalne, przekierowania i potoki. Administracja procesami i usługami – monitorowanie i zarządzanie procesami. Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników, zarządzanie przynależnością i uprawnieniami plików, bezpieczeństwo systemu plików. Edytory tekstu: vi, emacs 8.Konfiguracja sieci – instalacja i konfiguracja z YaST, instalacja i konfiguracja w terminalu. Zarządzanie oprogramowaniem w SLE 11, zarządzanie pakietami – RPM, zarządzanie bibliotekami dynamicznymi. Zdalna administracja – secure Shell (ssh), Virtual Network Computing (VNC). Monitorowanie systemu serwerowego: logi. Planowanie zadań. Zabezpieczanie danych- kopie zapasowe, zagrożenia dla danych, kopia zapasowa a archiwizacja, rodzaje kopii zapasowych, strategie tworzenia kopii zapasowych – narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych – kopia zapasowa systemu oraz odtwarzanie systemu, YaST, program AMANDA, komercyjne oprogramowanie do archiwizacji danych. Zarządzanie dostępem użytkowników i zabezpieczeniami – konfiguracja uwierzytelniania – PAM – bezpieczeństwo środowiska użytkownika – zabezpieczenia systemów plików – rozszerzone listy dostępu – ACL.
  dla II etapu dodatkowo
  usługi sieciowe: instalacja, uruchamianie, konfiguracja i zarządzanie – serwer FTP, koordynacja czasu – zegar sprzętowy i czas systemowy, UTC. Sieciowy system plików- NFS, serwer drukowania; CUPS, drukarki lokalne i sieciowe. Serwer Samba. Usługi katalogowe – LDAP, OpenLDAP. Konfiguracja Serwera Aplikacji, Serwer WWW Apache. Konfiguracja OpenSSL. Instalacja i konfiguracja PHP, MySQL, serwera Tomcat. IPv4 a IPv6. Dostrajanie wydajności, monitorowanie zasobów, optymalizacja dostępu do pamięci masowej, dostrajanie wydajności stosu sieciowego. Zaawansowana administracja: skrypty powłoki. Zmienne, tablice, parametry,funkcje, wyrażenia warunkowe, Instrukcje sterujące, pętle. Konfiguracja PXE Boot, serwer TFTP, pxelinux, serwer DHCP, DNS. Xen. Zarządzanie wirtualizacją.

 14. Nagrody dla najlepszych: dla 3 zespołów dwuosobowych zostaną ufundowane przez SUSE Polska staże w korporacji, Compendium funduje dla 3 zespołów udział bezpłatny w konferencji NGSec 11-12 czerwca w Centrum Nauki Kopernik.

SUSE_Link_suse_pl_646x106


Jak na linuksie zainstalować wtyczkę silverlight? Ważne dla szkół, które używają dziennik Vulcana

Autor Sebastian Kubas
Na końcu wpisu – do pobrania instrukcje instalacji wtyczki w systemie Linux oraz do obejrzenia – film instruktażowy

Jak to działa?
Niedawno niemieccy programiści wymyślili pakiet zwany Pipelight. Obecnie bazuje on na Microsoft Silverlight 5.1 (aktualna wersja dla platformy Windows).
Projekt jest w fazie beta, więc możemy liczyć na uaktualnienia. Czego nie można powiedzieć o wtyczce Moonlight, która już jakiś czas temu umarła (używa Silverlight 4). Pipelight pozwala na uruchamianie wszystkich aplikacji dla Silverlighta w linuksowej przeglądarce (także odtwarzaczy korzystających z PlayReady!). Continue reading